Biuro projektów

ZAKRES

Podczas swojej działalności PFPE zebrało niezbędne doświadczenia oraz skompletowało zespół pracowników i współpracowników pozwalającą na kompleksową obsługę inżynierską w zakresie następujących systemów i rozwiązań technicznych:

 • System sygnalizacji pożaru SSP,
 • System detekcji gazów,
 • System DSO,
 • Systemy BMS oraz integracyjne,
 • System kontroli dostępu KD,
 • System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
 • CCTV,
 • Automatyka systemów gaśniczych,
 • Automatyka systemów oddymiania i ochrony przed zadymieniem,
 • Automatyka systemów wentylacyjnych,
 • Systemy ewidencji czasu pracy,
 • Systemy kasowe,
 • Sieci komputerowe,
 • Systemy domów inteligentnych.

SERWIS

Dla ww. zakresu PFPE zapewnia następujący serwis usług:

 • Wytyczne dla instalacji oraz wstępne szacowanie budżetów ofertowych i zakupowych,
 • Dokumentacja projektu podstawowego,
 • Specyfikacje techniczne i zamówieniowe,
 • Wsady do dokumentacji projektu budowlanego,
 • Dokumentacja projektu wykonawczego,
 • Wsparcie techniczne dla budowy,
 • Dokumentacja projektu powykonawczego,
 • Audyty istniejących instalacji oraz wsparcie techniczne właścicieli budynków.

STANDARDY DOSTAW

Cały zakres usług realizowany jest zgodnie z aktualnie najbardziej uznanymi standardami technicznymi polskimi, europejskimi i światowymi.

Indywidualnie dla każdego z projektów przyjmowane są standardy techniczne uzgodnione z zamawiającym oraz ubezpieczycielem. PFPE w tej materii potrafi dostosować się do standardów panujących na danym projekcie oraz w danym kraju.

Share: Facebooktwitterlinkedin