DLA REALIZATORA

19336307_m
29811570_m
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Dokumentacje wykonawcze systemów ppoż. i teletechnicznych w dużych obiektach przemysłowych są bardzo złożone. Dotyczy to w szczególności systemów sygnalizacji pożaru, gaśniczych czy oddymiających, ale także CCTV czy SKD. Weryfikacja poprawności przyjętych scenariuszy pożaru, kompletności list sygnałów, optymalizacji systemów gaśniczych, oddymiających i chroniących przed wybuchem wymaga detalicznej wiedzy i doświadczenia.

PFPE zapewnia kompletny serwis w zakresie dokumentacji wykonawczych. Zarówno opracowujemy, jak również oceniamy systemy zaprojektowane zgodnie z krajowymi, europejskimi i światowymi standardami technicznymi. Szukamy optymalnych rozwiązań, także poprzez podejście inżynierskie, współpracując z jednostkami badawczymi czy notyfikowanymi, np. VdS, GIG, ITB, Nodex oraz z producentami poszczególnych systemów.

Jako autor dokumentacji wykonawczych gwarantujemy również pełne wsparcie dla budowy w ramach nadzoru autorskiego.

ODBIORY CZĘŚCIOWE I KOŃCOWE

W zakres systemów ppoż. i teletechnicznych wchodzą systemy:

  1. sygnalizacji pożaru,
  2. detekcji gazów,
  3. gaśnicze,
  4. oddymiające,
  5. DSO,
  6. kontroli dostępu,
  7. CCTV,
  8. SSWiN,
  9. chroniące przed wybuchem lub skutkami wybuchu,
  10. pasywne chroniące konstrukcje i przegrody ppoż…

Przy braku standaryzacji odbiorów i edukacji w tym względzie udział wykwalifikowanych jednostek, jak VdS, FM czy GIG jest nieodzowny, jednakże żadna z nich nie zapewnia pełnego serwisu.

PFPE specjalizuje się w koordynacji procesów odbiorowych, we wsparciu technicznym w tej materii oraz wsparciu merytorycznym podczas negocjacji przy problemach z odbiorem na linii realizator-inwestor-służby odbiorowe (PSP, UDT,…).

Share: Facebooktwitterlinkedin