DLA BIURA PROJEKTÓW

PROJEKT PODSTAWOWY

W odróżnieniu od SIWZ i projektu budowlanego projekt podstawowy winien zawierać wszystkie niezbędne szczegóły do prawidłowego opracowania dokumentacji wykonawczych zarówno systemów ppoż., jak i teletechnicznych, ale także projektów aranżacyjnych, konstrukcji, instalacji budowlanych, dróg zewnętrznych… Jest to możliwe dopiero po przyjęciu założeń projektowych dla instalacji technologicznych i określenia zasad użytkowania danych przestrzeni i budynków.

Projekt podstawowy należy podsumować oceną ryzyka, która pozwoli ocenić czy zmiany w technologii nie są konieczne, np. w celu obniżenia kosztów przy redukowaniu ryzyk.

PFPE jest autorem wielu projektów podstawowych wraz z oceną ryzyka w obszarach zagrożeń pożarem, wybuchem, chemicznych, a także funkcjonowania instalacji budowlanych.

Projekt podstawowy kończy się opracowaniem specyfikacji technicznych pozwalających przygotować oferty na dostawy poszczególnych systemów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem pożarowym.

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekty przemysłowe, w tym elektrownie, nie zostały precyzyjnie opisane w prawodawstwie, co skutkuje koniecznością uzgodnienia wielu odstępstw z Państwową Strażą Pożarną czy Ministerstwami. Jest to proces czasochłonny i wymagający solidnego przygotowania argumentów i dokumentów pozwalających na podjęcie racjonalnych decyzji.

Koordynacja powyższego procesu jest niezmiernie istotna, aby uniknąć nieplanowanych kosztów związanych z trudnym kompromisem z powyższymi instytucjami, wstrzymania prac budowlanych w przypadku opóźnienia wydania dokumentacji projektu budowlanego przy przedłużających się dyskusjach technicznych czy zatrzymania procesu inwestycyjnego, jeśli narzucane zmiany są niemożliwe lub nieopłacalne do aplikacji.

Share: Facebooktwitterlinkedin