Audyty funkcjonujących zakładów

Audyty funkcjonujących zakładów w postaci:

  • ocena jakości procedur bezpieczeństwa i ich przestrzegania.
  • ocena doboru i stanu technicznego systemów zabezpieczeń (pasywnych i technicznych).     opracowywanie raportów pokontrolnych wraz z wytycznymi.