SIWZ I Nadzór Nad Realizacją

SIWZ I NADZÓR NAD REALIZACJĄ

W dobie realizacji „pod klucz” SIWZ jest najważniejszym zbiorem wytycznych do projektowania i realizacji, gdyż późniejsze potencjalne „zmiany do kontraktu” są procesem pracochłonnym i dyskusyjnym ze względu na związane z nim negocjacje finansowe i harmonogramowe.

Odpowiednio opracowany SIWZ, także w zakresie ochrony ppoż., przyjęcie właściwych standardów dostaw oraz uwzględnienie udziału zewnętrznych ekspertów, np. jednostek notyfikowanych czy naukowych, ułatwi ocenę oferty realizatora, a w przyszłości ograniczy ilość konfliktów przy ocenie dokumentacji technicznej i odbiorach.

PFPE ma doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji SIWZ w zakresie ochrony ppoż. i instalacji budowlanych oraz na co dzień wspiera inwestorów przy wyborze realizatorów i nadzorze podczas wykonawstwa, jako inżynier kontraktu. PFPE zapewnia również pełny serwis przy ocenie potrzeb związanych z modernizacją, przygotowaniu kosztorysu budżetowego, a także harmonogramu prac celem ograniczenia przestojów i strat z powodu braku produkcji.