Nadzór Nad Dokumentacją Wykonawczą

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ

Dokumentacje wykonawcze systemów ppoż. w dużych obiektach przemysłowych są bardzo złożone. Dotyczy to w szczególności systemów sygnalizacji pożaru, gaśniczych czy oddymiających. Weryfikacja poprawności przyjętych scenariuszy pożaru, kompletności list sygnałów, optymalizacji systemów gaśniczych, oddymiających i chroniących przed wybuchem wymaga detalicznej wiedzy i doświadczenia. PFPE zapewnia powyższy serwis. Oceniamy systemy zaprojektowane zgodnie z polskimi, europejskimi i światowymi standardami technicznymi. Szukamy optymalnych rozwiązań, także poprzez podejście inżynierskie, współpracując z jednostkami badawczymi czy notyfikowanymi, np. VdS, GIG, ITB oraz z producentami poszczególnych systemów.