SKD

System Kontroli Dostępu

  1. O czym należy pamiętać przy kontroli dostępu jednostronnej?
  2. O czym należy pamiętać przy kontroli dostępu dwustronnej?
  3. Jak powinien się zachować System Kontroli Dostępu w przypadku pożaru?

O czym należy pamiętać przy kontroli dostępu jednostronnej?

Kontrola dostępu jednostronna służy do ograniczenia możliwości wejścia do pomieszczeń, budynków oraz innych przestrzeni zamkniętych dla osób upoważnionych, czyli posiadających kartę dostępu lub kod autoryzacji (w zależności od zastosowanego rozwiązania – czytnika kart lub manipulatora / klawiatury) potwierdzających uprawnienia dostępu.

Ten rodzaj kontroli powoduje zarejestrowanie jedynie wejścia do przestrzeni dozorowanej upoważnionej osoby, nie monitoruje opuszczenia strefy przez dana osobę, jedynie że nastąpiło otwarcie drzwi. W tym przypadku należy pamiętać o:

  1. Należy zapewnić możliwość ewakuacji osób z pomieszczenia / strefy;
  2. Aby System Kontroli Dostępu miał informacje o prawidłowym otwarciu drzwi na wyjście;
  3. Należy zapewnić możliwość otwarcia drzwi za pomocą przycisku lub klamki (klamka powinna być monitorowana).

Drzwi powinny być wyposażone w kontaktrony, jeden – służący do monitorowania otwarcia drzwi lub ich nie zamknięcia (otwarcia na stałe) oraz drugi monitorujący naciśnięcie klamki celem otwarcia drzwi. Drugi kontaktron nie jest wymagany w przypadku zastosowania przycisku otwierającego drzwi na wyjście. Powyższa konfiguracja zapewnia informacje do systemu, pozwala odróżnić wejście/ wyjście z dozorowanej strefy uwzględniając autoryzowane otwarcie drzwi oraz nie autoryzowane (włamanie). Dodatkowo pozwala na monitorowanie, czy przejście jest zamknięte (gdy czas otwarcia drzwi jest większy niż skonfigurowany w systemie – czas potrzebny na przejście przez użytkownika).

O czym należy pamiętać przy kontroli dostępu dwustronnej?

Ten rodzaj kontroli powoduje zarejestrowanie zarówno wejścia do przestrzeni dozorowanej upoważnionej osoby, jak również monitoruje opuszczenia strefy przez dana osobę. W tym przypadku należy pamiętać o:

  1. Należy zapewnić możliwość ewakuacji osób z pomieszczenia / strefy;
  2. Aby System Kontroli Dostępu miał informacje o prawidłowym otwarciu drzwi na wyjście;
  3. Należy zapewnić możliwość otwarcia drzwi na wyjście za pomocą czytnika/klawiatury oraz przycisku awaryjnego lub klamki (klamka powinna być monitorowana).

Drzwi powinny być wyposażone w kontaktrony, jeden – służący do monitorowania otwarcia drzwi lub ich nie zamknięcia (otwarcia na stale) oraz drugi monitorujący naciśniecie klamki (o ile taka występuje) celem otwarcia drzwi. Drugi kontaktron nie jest wymagany – zapewnia jedynie informacje o sposobie otwarcia drzwi. Powyższa konfiguracja zapewnia informacje do systemu, pozwala odróżnić wejście/ wyjście z dozorowanej strefy uwzględniając autoryzowane otwarcie drzwi oraz nie autoryzowane (włamanie).  Dodatkowo pozwala na monitorowanie, czy przejście jest zamknięte (gdy czas otwarcia drzwi jest większe niż skonfigurowane w systemie – czas potrzebny na przejście przez użytkownika).

Jak powinien się zachować System Kontroli Dostępu w przypadku pożaru?

W przypadku, gdy obiekt, pomieszczenie jest wyposażone w System Sygnalizacji Pożaru, System Kontroli Dostępu powinien zostać zintegrowany z SSP. W zależności jak precyzyjnie jest rozlokowany SSP możemy podzielić pomieszczenia w grupy, zgodnie ze stratami pożarowymi, aby zachowanie SKD doprecyzować do obszaru wystąpienia zagrożenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu reakcja Systemu Kontroli Dostępu nastąpi jedynie w pomieszczeniach, gdzie istnieje realne zagrożenie, pozostawiając pozostałe pomieszczenia nadal pod nadzorem.

W przypadku pożaru System Kontroli Dostępu powinien otworzyć przejścia z danego obszaru celem umożliwienia szybkiej ewakuacji osób oraz umożliwić działanie służbom gaśniczym Państwowej Straży Pożarnej lub Zakładowej Straży Pożarnej (jeżeli takie jednostki znajdują się na terenie zakładu). Dodatkowo otwarcie przejść kontrolowanych umożliwi osobom (wcześniej wyznaczonym do tego celu) sprawdzenie, czy wszystkie osoby opuściły zagrożoną przestrzeń.