Projekt Podstawowy

Projekt Podstawowy

W odróżnieniu od SIWZ i projektu budowlanego projekt podstawowy winien zawierać wszystkie niezbędne szczegóły do prawidłowego opracowania dokumentacji wykonawczych nie tylko systemów ppoż., ale także projektów aranżacyjnych, konstrukcji, instalacji budowlanych, dróg zewnętrznych… Jest to możliwe dopiero po przyjęciu założeń projektowych dla instalacji technologicznych i określenia zasad użytkowania danych przestrzeni i budynków.

Projekt podstawowy należy podsumować oceną ryzyka, która pozwoli ocenić czy zmiany w technologii nie są konieczne, np. w celu obniżenia kosztów przy redukowaniu ryzyk.

PFPE jest autorem wielu projektów podstawowych wraz z oceną ryzyka w obszarach zagrożeń pożarem, wybuchem, chemicznych, a także funkcjonowania instalacji budowlanych. Projekt podstawowy kończy się opracowaniem specyfikacji technicznych pozwalających przygotować oferty na dostawy poszczególnych systemów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem pożarowym.