Twoje Bezpieczeństwo Naszym Celem

Proponowane rozwiązania formalne i techniczne stanowią dobry kompromis kosztów do zapewnianego bezpieczeństwa. Świadomość redukcji kosztów nie przyćmiewa pamięci o celu nadrzędnym, tj. bezpieczeństwa inwestora, jego personelu i biznesu zarówno od strony technicznej, jak i prawnej. Wszystkie rozwiązania są zgodne z polskim prawem i uznanymi standardami technicznymi, a w przypadkach koniecznych odstępstw poparte ocenami jednostek notyfikowanych i uznanych w danej materii ekspertów. Zwracamy także uwagę na czas realizacji, który zwłaszcza w przemyśle jest niezbędnym atrybutem prowadzącym do sukcesu. Jest to szczególnie istotne w przypadku procedowania pozwoleń na poszczególne etapy inwestycji.