Cele

Zagrożenia pożarem, wybuchem, chemiczne.

SIWZ, zarządzanie projektem, odbiorcy. Doradztwo, negocjacje techniczne.