Obsługa Prawna

OBSŁUGA PRAWNA

Każdy z uczestników inwestycji, a w szczególności w przemyśle potrzebuje obsługi prawnej.

Wszystkie zagadnienia związane z wymaganiami kontraktowymi,  pozwoleniami, warunkami ochrony ppoż., bhp, odbiorami, warunkami gwarancji czy ubezpieczeń mają istotny wymiar prawny.

Często zdarza się, że strony projektu odmiennie postrzegają dane wymagania czy zapisy wynikające z kontraktu, aktów prawnych, norm czy dokumentacji projektowych. Często najlepszym arbitrem ułatwiającym osiągnięcie porozumienia jest opinia prawna danego problemu. Niemniej, aby opinia ta była właściwa oraz zrozumiałą dla wszystkich stron musi być ona wypracowana przez prawnika z dużym doświadczeniem w danych zagadnieniach technicznych, a najlepiej przy czynnym wsparciu inżyniera w danej materii.

PFPE zapewnia kompletny serwis dla wszystkich stron projektu świadczony przez doświadczonych w danych zagadnieniach technicznych prawników przy współpracy z inżynierami rozumiejących prawniczy aspekt danego problemu.

Obsługa obejmuje wszystkie aspekty inwestycji:

  • stadia wykonalności,
  • SIWZy, proces wyboru wykonawców i podpisywania umów,
  • pozwolenia na budowę i użytkowanie.