Twoje Potrzeby Naszym Celem

Ochrona ppoż.: PFPE jest partnerem zapewniającym kompletną obsługę w zakresie inżynierii ochrony ppoż. (zagrożenia pożarem, wybuchem i chemiczne) poczynając od wytycznych dla SIWZ, poprzez projekt podstawowy na odbiorach kończąc. Prowadzimy negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi oraz uzgodnienia z Państwową Strażą Pożarną, a także nadzór nad pracą realizatora na zasadzie inżyniera kontraktu.

Pozwolenia na budowę i użytkowanie: PFPE specjalizuje się także w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w koordynacji procesów w przemyśle:

– projektu budowlanego (pierwotnego i zamiennych),

– decyzji środowiskowych, w tym raportów o wpływie na środowisko,

– uzgodnień niezbędnych odstępstw, – przygotowania dokumentacji i obiektów do poszczególnych odbiorów urzędowych, ubezpieczeniowych i komercyjnych.