Nadzór i Koordynacja

Nadzór i koordynacja:

  • weryfikacji i opiniowania dokumentacji technicznej wraz z oceną ich jakości i zgodności z harmonogramem.
  • udział w przeglądach dokumentacji i spotkaniach z realizatorami/zamawiającymi, instytucjami odbiorowymi, firmami ubezpieczeniowymi.
  • prowadzenie negocjacji technicznych z wyżej wymienionymi.