Projekt Budowlany

Projekt Budowlany

Obiekty przemysłowe, w tym elektrownie, nie zostały precyzyjnie opisane w prawodawstwie, co skutkuje koniecznością uzgodnienia wielu odstępstw z Państwową Strażą Pożarną czy Ministerstwami. Jest to proces czasochłonny i wymagający solidnego przygotowania argumentów i dokumentów pozwalających na podjęcie racjonalnych decyzji.

Koordynacja powyższego procesu jest niezmiernie istotna, aby uniknąć nieplanowanych kosztów związanych z trudnym kompromisem z powyższymi instytucjami, wstrzymania prac budowlanych w przypadku opóźnienia wydania dokumentacji projektu budowlanego przy przedłużających się dyskusjach technicznych czy zatrzymania procesu inwestycyjnego, jeśli narzucane zmiany są niemożliwe lub nieopłacalne do aplikacji. Odrębnym elementem projektu budowlanego jest opracowanie dokumentacji opisującej oddziaływanie na środowisko, jak Raport o wpływie na środowisko czy Karta informacyjna przedsięwzięcia. PFPE jest partnerem zarówno przy opracowaniu dokumentacji, koordynacji tego procesu oraz niezbędnych uzgodnień z urzędami.