Opracowania

Opracowania

Poniżej znajdują się materiały i opracowania mające na celu przybliżenie tematyki zabezpieczeń ppoż..

“Lepiej zapobiegać, niż usuwać skutki” – (PL)

Zasady doboru systemów detekcji pożaru oraz
nowoczesne systemy zarządzania automatyką
ppoż. dla obiektów energetycznych.
– (PL)

Ochrona ppoż. w procesie inwestycyjnym
Prawo, wiedza techniczna, ubezpieczyciele –
oczekiwania i błędy
– (PL)

Efektywna finansowo modernizacja
obiektów energetycznych
w zakresie ochrony ppoż.
– (PL)

Skoszarowanie personelu na terenie zakładu – (PL)

Systemy ppoż. – Istotne problemy z remontowalnością – (PL)

Problematyka zabezpieczenia przestrzeni kablowych w obiektach o różnym przeznaczeniu – analiza przypadków – (PL)

Rozwój ochrony ppoż. w energetyce zawodowej na przestrzeni ostatnich 15 lat – (PL)

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle ciężkim na przykładzie elektrowni – (PL, EN)

Systemy zasilania w wodę ppoż. dla ochrony bloków energetycznych. Wymagania, przykłady projektowe. – (PL)