Odbiory Częściowe I Końcowe

ODBIORY CZĘŚCIOWE I KOŃCOWE

W zakres systemów ppoż. wchodzą systemy:

  • sygnalizacji pożaru,
  • detekcji gazów,
  • gaśnicze,
  • oddymiające,
  • DSO,
  • chroniące przed wybuchem lub skutkami wybuchu,
  • pasywne chroniące konstrukcje i przegrody ppoż…

Przy braku standaryzacji odbiorów i edukacji w tym względzie udział wykwalifikowanych jednostek, jak VdS, FM czy GIG jest nieodzowny, jednakże żadna z nich nie zapewnia pełnego serwisu. PFPE specjalizuje się w koordynacji procesów odbiorowych, we wsparciu technicznym w tej materii oraz wsparciu merytorycznym podczas negocjacji przy problemach z odbiorem na linii realizator-inwestor-służby odbiorowe (PSP, UDT,…).